INNOVATUR – Inovace akademických osnov a přístupu k angažovanosti pro udržitelný a chytrý rozvoj cestovního ruchu (SSmTD)

EHP a Norské fondy – Program institucionální spolupráce

Číslo žádosti: EHP-CZ-ICP-4-034

financováno z Finančního mechanismu EHP 2014-2021

Začátek: srpen 2022
Konec: leden 2024

 

INNOVATUR je projekt podporovaný Vysokou školou ekonomickou v Praze (VŠE) a Univerzitou jihovýchodního Norska (USN), který má za cíl:

  • zlepšit výukové dovednosti akademického personálu prostřednictvím přijetí inovativních výukových metodik a nástrojů v oblasti udržitelného a chytrého cestovního ruchu.
  • zlepšit výsledky učení bakalářských studentů v oblasti udržitelného a chytrého cestovního ruchu začleněním nových tematických oblastí do stávajících vzdělávacích osnov, které jsou považovány za relevantní nejen z pohledu učitelů, ale také z pohledu vnějších zainteresovaných stran.
  • zvýšit úroveň zapojení a spolupráce mezi vysokoškolskými institucemi a vnějšími zainteresovanými stranami v oblasti cestovního ruchu za účelem zlepšení rozvoje dovedností zaměstnatelnosti studentů jako budoucích aktivních občanů s myšlením udržitelného podnikatele.

Cíle stanovené tímto projektem se plánuje dosáhnout prostřednictvím následujících intelektuálních výstupů, jak je popsáno níže, podporovaných sérií aktivit peer-learningu:

  • Průvodce pro akademický personál směrem ke zlepšení vzdělávacích osnov, výukových přístupů a výsledků učení studijních programů zaměřených na udržitelný a chytrý cestovní ruch pro studenty vysokých škol.
  • Učebnice o úvodu do udržitelného a chytrého cestovního ruchu
  • Kniha případových studií v oblasti udržitelného a chytrého cestovního ruchu
  • Analýza spolupráce mezi vysokoškolskými institucemi v České republice a v Norsku s dalšími zainteresovanými stranami v kontextu udržitelného a chytrého cestovního ruchu

Ve všech navrhovaných intelektuálních výstupech bude zkoumán význam etických a odpovědných hodnot ve vzdělávání v oblasti cestovního ruchu s uvědoměním sociálních, kulturních a environmentálních výzev.

Další informace o projektu naleznete v následujících oddílech:

Očekávané dopady projektu

Cílové skupiny

Plánované aktivity

Intelektuální výstupy

Události

Kontakty