INNOVATUR – Inovace akademických osnov a přístupu k angažovanosti pro udržitelný a chytrý rozvoj cestovního ruchu (SSmTD)

EHP a Norské fondy – Program institucionální spolupráce

Číslo žádosti: EHP-CZ-ICP-4-034

financováno z Finančního mechanismu EHP 2014-2021

Začátek: srpen 2022
Konec: leden 2024

 

Projekt INNOVATUR byl realizován mezi 1. srpnem 2022 a 31. lednem 2024 a nyní je ukončen.

Projekt, podporovaný Vysokou školou ekonomickou v Praze (VŠE) a Univerzitou jihovýchodního Norska (University of South-Eastern Norway, USN), měl za cíl:

  • Zlepšit učební dovednosti akademického personálu prostřednictvím inovativních výukových metod a nástrojů v oblasti udržitelného a chytrého turismu.
  • Zlepšit studijní výsledky vysokoškolských studentů v oblasti udržitelného a chytrého turismu zavedením nových tematických oblastí do učebních plánů, relevantních jak pro učitele, tak pro externí zainteresované strany.
  • Posílit zapojení a spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi a externími zainteresovanými stranami v turistickém sektoru za účelem zlepšení zaměstnatelnosti studentů jako budoucích proaktivních občanů s myšlením udržitelného podnikatele.

Cíle byly dosaženy prostřednictvím následujících intelektuálních výstupů podpořených aktivitami vzájemného učení:

  • Učebnice pro akademický personál ke zlepšení vzdělávacích osnov, výukových metod a studijních výsledků v oblasti udržitelného a chytrého turismu.
  • Učebnice o úvodu do udržitelného a chytrého turismu pro vysokoškolské studenty.
  • Kniha výukových případových studií v oblasti udržitelného a chytrého turismu pro bakalářské a magisterské studium.
  • Analýza spolupráce mezi vysokoškolskými institucemi v České republice a Norsku s dalšími zainteresovanými stranami v oblasti udržitelného a chytrého turismu.

Všechny intelektuální výstupy zdůrazňovaly význam etických a odpovědných hodnot ve vzdělávání v oblasti turismu s ohledem na sociální, kulturní a environmentální výzvy.

Další informace o projektu naleznete v níže uvedených sekcích:

Očekávané dopady projektu

Cílové skupiny

Plánované aktivity

Intelektuální výstupy

Události

Kontakty